Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 20.10.2021 г.
версия: 6.1 размер: 48.18 MB

.: 20.10.2021 - 2 :.
> Отчитане на ковид имунизации с новите параграфи
> Корекции по изискване на НЗИС
> Нова справка в имунизации на деца - Тримесечни
> Възможност за въвеждане на 3-та (booster) доза COVID имунизация
> Корекции в имена на диагнози (намалява главните букви)
> Добавен код в процедура за Rotarix Squeezable tube
> Системни корекции и оптимизация
> Преглед на ЗОЛ с потвърден COVID-19 от (МЦ, ДКЦ, МДЦ)
> Възможност за изтегляне на партиди при имунизация (само Covid)
> Корекции в списък с диагнози за РК
> Разпознава ваксини Jansen, Prevenar
> Възможност за въвеждане на РК ръчно.
> Корекции при изчитане на данни от Рецептурна книжка
> Корекции в проверяващия модул на XML отчета
> Докладва за грешка при отчет с неизпратени имун. Covid-19
> Корекции в списък на диагнози за рецептурна книжка
> Корекции в XML отчет при наличие на рецепти на хартия
 
 
Created by: Rescue Soft