Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

NURSE

Софтуер за лекари
 

 

дата: 03.12.2023 г.
версия: 6.1 размер: 73.98 MB

.: 03.12.2023 :.
> Корекции при полагане на подпис от пациент според изиквания на НЗИС
> Бъг фикс: прегледи по тип Здравни грижи към НЗИС
> Бъг фикс: комбинация от имунизации при отчитане
> Бъг фикс: отчет на имунизации против грип и Covid в един лист
> Корекции в проверяващия модул на отчета към НЗОК
> Добавено правило за подпис на родител/настойник при непълнолетни
> Възможност за изпращане на НРН и при издаване на мед. бележка
> Бъг фикс: Изпращане на НРН на пациенти чрез E-mail
> Възможност за регистрация на фамилна анамнеза
> Визуализация на фам. анамнеза и алергии при започване на преглед
> Бързо въвеждане на алергии и фам. анамнеза от амбулаторния преглед
> Бъг фикс: Зареждане на издадени вече `бели` рецепти
> Бъг фикс: Информация при започване на преглед
> Бъг фикс: Визуализация на брой дни в бележка при редакция
> Визуализация на `бяла` рецепта в лист.
 
 
Created by: Rescue Soft