Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediCARE

Софтуер за лаборатории

 

дата: 01.12.2022
версия: 6.0.0.0180 размер: 43.91 MB

.: 01.12.2022 :.
> Корекции в цени на изследвания по НЗОК
> Бъг фикс: Запис на резултати в НЗИС
> Работа със спецификация на НЗИС версия 1.12.2
> Бъг фикс: Няколко важни корекции
> Търсене на талони вече за период
> Системни корекции
> Добавени нови кодове на изследвания според РД-НС-01-4-14
> Системни корекции по собствени изследвания с резултати към НЗИС
> Въвеждане на номера на талон и лист при входящ хартиен документ
> Корекции при печат на талон НМДД
> Корекции в основен изглед и премахване на номера в бланката
> Корекции при генериране на ХМЛ файл за НЗОК
> Корекции при запис на частни изследвания
> Възможност за печат на входяща бланка МЗ-НЗОК-4
> Корекции по изчитане на населено място на пациента
> Индикация за изпратени резултати в НЗИС
> Корекции при приемане на изследвания с многозначни към НЗИС кодове
> Обработка на Ел. талони без указан източник на финансиране
 
Created by: Rescue Soft