Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

MediPACK • MediCARE

Софтуер за лаборатории

 

дата: 10.10.2021
версия: 6.0.0.0180 размер: 43.38 MB

.: 10.10.2021 :.
> Корекции по изискване на НЗИС
> Корекция в комуникация с НЗИС
> Добавен отчет към ИСПИ
> Визуализация часа на взет материал за възможна корекция
> Издаване на Зелен сертификат за Covid-19
> Подготовка за издаване на EGC сертификати
> Актуализация по спецификация на НЗИС към версия 1.4.2.
> Корекции по отчети за обекти с номер от НЗОК
> Системни корекции
> Корекции по ХМЛ отчет за електронни НМДД
> Възможност за обработка на Електронни НМДД
> Корекция в подаване на отчети към ПИС
> Добавяне на код на МДД за COVID-19
> Визуализиране на подписи включени в `движение`
> Възможност за Дебитно известие с нов код
> Корекции на цени кодове по НРД 2020
> Опция за потвърждаване на резултати
> Корекции в печат на баркодове
> Добавен код в проверка на ХМЛ файл
> Добавен код за МДД
> Корекции в данни за самоосигуряващи се с Булстат
 
Created by: Rescue Soft