Rescue Soft - софтуерна фирма


 

  актуализация

CORDLES

Софтуер за фактуриране

 

дата: 20.10.2022
версия: 4.0.1 размер: 38.75 MB

> Добавен експорт към счетоводни програми
> Корекция при визуализация на изпращащия е-mail
> Корекция при визуализация на дробни количества
> Корекция при печат на фактура за фирми с дълги ЕИК
> Корекции по справки
> Глобална настройки за брой знаци след запетая в цена
> Добавена част `история на цена` при изписване
> Корекции при печат на ФП от дублирани документи
> Създаване и използване на профили
> Издаване на свободен касов бон
> Опция за диначична проверка за данъчна регистрация
> Добавени опции при изпращане на документ
> Корекции по въвеждане на данни от файл
> Корекции по справки (разделяне по фирми)
> Системни корекции
> Корекции при регистрация на фирми
> Опция за печат на данни от бон във фактура
> Кредитно известие от маркиран документ
> Корекция при фактура от проформа
 
 
Created by: Rescue Soft